Logopeda„U progu rozwoju dziecka mowa staje się najważniejszym decydującym czynnikiem rozwoju”

L. Wygotski

 

LOGOPEDA SZKOLNY


mgr Dorota Brzeźniak


mgr Katarzyna Dereżyńska

 

 


 

 

 

Dwanaście przykazań logopedycznych

 wg L. Kaczmarka

 1. Mów jak najwięcej do swego dziecka od pierwszych dni po urodzeniu. Mów powoli, spokojnie i ciepło, najlepiej z bliska, patrząc na jego twarz. Przyzwyczajaj je do melodyki i rytmu mowy.
 2. Śpiewaj i czytaj swojemu dziecku, zachęcaj je do śpiewania razem z Tobą.
 3. Często zwracaj się bezpośrednio do dziecka, używaj jego imienia. Słuchaj kiedy dziecko mówi do ciebie, okazuj zainteresowanie bo to stymuluje chęć do mówienia.
 4. Nie nadużywaj zdrobnień. Dostarczaj prawidłowych wzorców wypowiedzi, mów poprawnie. 
  Nie powtarzaj wytworów językowych dziecka. To Ty jesteś dla niego przykładem, ono uczy się mowy od ciebie. 
 5. Staraj się aby dziecko do 12 miesiąca było karmione piersią. To dobry trening dla mięśni, od których sprawności, w dużej mierze, zależy poprawna wymowa.
 6. Zwracaj uwagę na sposób oddychania. Dziecko podczas spoczynku powinno oddychać przez nos a nie przez usta.
 7. Obserwuj dziecko, czy i jak reaguje na dźwięki z otoczenia. Dobry słuch jest warunkiem rozwoju mowy.
 8. Nie zmuszaj dziecka do powtarzania słów zawierających głoskę, którą źle wymawia, gdyż to tylko utrwala złą wymowę.
 9. Zbyt długie ssanie smoczka, palca lub przedmiotów może spowodować zniekształcenia zgryzu i przyczynić się do nieprawidłowej wymowy.
 10. Zawsze zaniepokoić powinno Cię, gdy dziecko unika kontaktów słownych oraz gdy chętniej posługuje się gestem niż słowem.
 11. Nie wierz w obiegowe opinie typu, że "chłopcy uczą się mówić później niż dziewczynki". 
 12. Bądź czujny słysząc o swoim dziecku zdanie "jest jeszcze za wcześnie na działanie, dziecko ma czas" albo "przyjdzie czas - będzie mówił".
 13. Na bieżąco kontroluj zgryz i stan uzębienia dziecka - to jest część aparatu mowy.

 ARTYKUŁY
dla rodziców

  Co wpływa na rozwój mowy dziecka

  wpływ sprawności manualnej na mowę dziecka


 


ULOTKI

dla rodziców

  ulotka dla rodziców dziecka z wadą wymowy

  ulotka dla rodziców dziecka z zaburzoną komunikacją językową