RODO

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo

 

Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym, Romanowo Dolne, 64-700 Czarnków, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym reprezentowana przez Dyrektora- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa.

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.

 

 

 

UWAGA

 

Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym przetwarza dane osobowe na następującym/ch portalu/ach społecznościowym/ch:

 

  • ……………………………………………………………………………………

 

  • ……………………………………………………………………………………

 

  • ……………………………………………………………………………………

 

  • ……………………………………………………………………………………

 

co oznacza  automatyczne przetwarzanie danych oraz ich profilowanie przez właściciela portalu oraz przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek - udostępnionych na tym portalu/ach - do Państw Trzecich (poza obszar UE)

 

  dyrektywa_dot_przeplywu_inform_miedzy_organami_scigania_27042016.pdf

  dyrektywa_rodo_27042016.pdf

  konstytucja_rp.pdf

  rodo_a_monitoring_wizyjny.pdf

  rodo_wtyczne_dotyczace_kar.pdf

  rodo_wytyczne_dotyczace_inspektora_ochrony_danych.pdf

  rodo_wytyczne_dotyczace_zgody_w_tym_zgody_maloletniego.pdf

  ustawa_o_ochronie_danych_osobowych_10052018.pdf

  rodo_wytyczne_dot_oceny_wys_ryzyka_skutkow_przetwarzania_danych.pdf

 Polityka ochrony danych osobowych


  Polityka ochrony danych osobowych.pdf