Pielęgniarka

PIĘLĘGNIARKA:

Hanna Budek

jest do dyspozycki uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

Romanowo Górne

 środa - 10:30-12:00

Romanowo Dolne

środa 12:15-15:00  
FLUORYZACJA

24.10.2018r.
7.11.2018r.
21.11.2018r.
5.12.2018r.
19.12.2018r.

Dzieci tego dnia przynoszą do szkoły szczoteczki do zębów