Aktualności

18 grudnia 2020 10:22 | Aktualności

NOWY ŻŁOBEK W GMINIE CZARNKÓW

 

Wkrótce otwarcie nowego Żłobka w Gminie Czarnków!

Od lutego 2021 r. uruchomiona zostanie nowa placówka żłobkowa w Gajewie 35.

Serdecznie  zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szukacie miejsca, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i profesjonalną opiekę
w warunkach sprzyjających jego rozwojowi?


Już od lutego 2021 r. rusza „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”

realizowany w ramach projektu ze  środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Maluch+ oraz środków własnych Gminy Czarnków.

Celem projektu jest utworzenie w Gminie Czarnków 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finasowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, umożliwiając rodzicom doświadczającym trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących  pracujących  lub uczących się na terenie Gminy Czarnków doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3. Z projektu mogą skorzystać osoby zatrudnione, w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, ojcowskim oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Pobyt dziecka w Żłobku jest bezpłatny. Rodzic/opiekun dziecka ponosi opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w wysokości 8 zł za dzień pobytu dziecka w Żłobku.


Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja do projektu trwa od 02.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) należy dostarczyć
w wyżej wymienionym terminie:

  1. osobiście do Sekretariatu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  2. listownie na adres siedziby Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, (liczy się data wpływu do Gminy),
  3. mailowo na adres: zlobek@ugczarnkow.pl. W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną wersję  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w terminie 5 dni roboczych.

  

Dokumenty zgłoszeniowe i Regulamin rekrutacji do projektu znajduje się na stronie: www.czarnkowgmina.pl

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

  • drogą mailową: zlobek@ugczarnkow.pl
  • telefoniczną: +48 503 846 005.

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Przeczytano: 126 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: