Aktualności

08 grudnia 2020 11:35 | Aktualności

10 grudnia - Dzień Praw Człowieka

 10 GRUDNIA-MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

 

W listopadzie obchodziliśmy Dzień Praw Dziecka a 10 grudnia przypada Święto Praw Człowieka i obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęły już 72 lata, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.

Od kilkudziesięciu lat 10 grudnia organizowane są konferencje, akcje edukacyjne, manifestacje i konkursy uświadamiające znaczenie praw człowieka, ich treść i sposoby obrony. Szczególną uwagę poświęca się walce z prześladowaniami politycznymi, głodem i ubóstwem. W organizację wydarzeń mocno zaangażowane są pozarządowe ruchy i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel ochronę godności ludzkiej.

To nie jest tak, że tylko w krajach ubogich, tzw. trzeciego świata, łamane są prawa człowieka, również  kraje wysokorozwinięte często nie przestrzegają zapisów Deklaracji, których najwazniejsze artykuły to:

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z wszystkich praw i wolności wyłożonych w niniejszej Deklaracji, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy jest on niepodległy, powierniczy, autonomiczny lub poddany innym ograniczeniom suwerenności.

Artykuł 3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby.

Artykuł 4 Nikt nie może pozostawać w stanie niewolnictwa lub służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami we wszystkich formach będą zakazane. Artykuł 5

Nikt nie może być poddany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

Artykuł 6 Każdy człowiek ma prawo do tego, by wszędzie uznawano jego osobowość prawną.

Dokument liczy 30 artykułów, warto się z nimi zapoznać.

Organizacja Amnesty International rozpoczęła ogólnoświatową akcję wysyłania apeli w sprawach osób, których podstawowe prawa człowieka są łamane. Dzięki pilnym akcjom udało się przez ostatnie 30 lat pomóc ponad 16 000 osobom.

Oto link promujący to działanie:

https://www.youtube.com/watch?v=J17CVHbt9S4&feature=emb_title

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że niewielka pomoc może zdziałać tak wiele!

 

Zachęcam to obejrzenia ciekawej prezentacji obrazującej prawa człowieka:

https://www.youtube.com/watch?v=v2LBjU1yvJ8&t=7s

oraz prezentującej przykłada łamania praw człowieka na świecie:

https://www.youtube.com/watch?v=TjJ1Vv5CIDI

Niech ten dzień choć na chwilę zatrzyma nasze myśli przy działaniach państw, w których dopuszcza się do tak bezwzględnego traktowania drugiego człowieka. Również w naszym kraju dochodzi do łamania praw człowieka, to m.in. dyskryminacja, niepełnosprawność, ksenofobia...

 Historia praw człowieka:

https://slideplayer.pl/slide/7347761/

                                                                                                                                    Emilia Ciesiółka

  

 
 

 

Przeczytano: 102 razy. Wydrukuj|Do góry