ZDALNE NAUCZANIE - DZIENNIK

Link do e-dziennika:

ZALOGUJ


Klikamy panel LIBRUS Synergia


Wpisujemy login i hasło otrzymane w szkole:

a_logowanie_synergia_LR_graf_2.jpg